Category Archives: Почетна

Posted in Почетна | Leave a comment

УБЕДИ ГИ ДА ДОЈДАТ

ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД ЛУКА 14:23 Денес се чувствувам силно потикнат да излезам по улиците, за да ја извршам онаа наредба од Евангелието според Лука, глава 14, стих 23, каде што се вели: „Господарот му рече на слугата: ,Излези по патиштата и … Continue reading

Posted in Почетна | Leave a comment