Category Archives: Мвпцсвјк

БОЖЕ, ЗАПРИ ЈА ОВАА ЗАРАЗА

Господи, Боже наш, Кој си богат со милосрдие и со мудра промисла управуваш со нашите животи, слушни ја нашата молитва, прими го нашето покајание за нашите гревови, запри ја новата заразна болест КОРОНА 19, како што некогаш престана да ги … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

КАКО ДА ЖИВЕЕМЕ ВО ОТШЕЛНИЧКИОТ ЖИВОТ

КАКО ДА ЖИВЕЕМЕ ВО ОТШЕЛНИЧКИОТ ЖИВОТ 1. Ги предавам овие правила, кои низ мојата уста ги изрекол Господ, за оние кои сакаат да го земат тешкото иго на отшелништвото. Тие треба да се потчинат на овие заповеди. Оној, пак, кој … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

ЗА МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

На 7 јануари 2010 година беше формирана Македонска Вистинска Православна Црква на состанокот што се одржа на истата дата. Сите принципи на Македонска Вистинска Православна Црква се древното христијанско учење на нашиот Господ Исус Христос и Неговите Апостоли, Светите Православни … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

CLERGY ETIQUETTE

The following is a guide for properly addressing Orthodox clergy. Most of the titles do not exactly correspond to the terms used in Greek, Russian, or the other native languages of the national Orthodox Churches, but they have been widely … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА РЕГИСТРИРАНА ВО РЕГИСТЕРОТ ЗА ЦРКВИ ВО ОСЛО НОРВЕШКА

МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, како што можете да видите од овој список на регистрирани цркви во Осло, а се наоѓа на 14-то место одоздола, според датата кога биле регистрирани црквите, веќе постои неколку години. Неколку години претходно ние се обидовме … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

СВЕШТЕНСТВО И МОНАШТВО на МВПЦ

СВЕТИОТ СИНОД НА МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСАЛВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

СТАТУТ НА МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА

02.07.2011 година ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој Статут на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА се уредуваат: 1. ЦЕЛИ, ОСНОВАЊЕ И ПРАВЕН СТАТУС; 2. СЕДИШТЕ, НАЗИВ, СКРАТЕН НАЗИВ И СИМБОЛ; 3. УРЕДУВАЊЕ НА БОГОСЛУЖБА, МОЛИТВА И ВЕРСКИ ОБРЕДИ; 4. … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

УРЕДБА ЗА ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ МАНАСТИРСКИ ЖИВОТ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Православните манастири се свети места, со храм и други зданија, како семејство од машки или женски лица кои се здружиле во една духовна заедница со монашки завети и кои се посветени на молитви и работа. … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

УРЕДБА НА ПАТРИЈАРШИЈАТА

УРЕДБА НА ПАТРИЈАРШИЈАТА За организацијата на управната канцеларија на Патријаршијата и на останатите канцеларии за надворешната црковна управа Член 1 За надворешната црковна управа постои управна канцеларија на Патријаршијата при управниот одбор на Патријаршијата; Управна канцеларија на Патријаршиските трговски претпријатија … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

ЕПИСКОП И НЕГОВАТА ЦРКВА

Верниците не можат да се спасуваат одвоено од своите епископи, како што телото не може да живее одвоено од главата – тоа е основа на православната еклисиологија! СУШТИНА НА СВЕШТЕНАТА ХИЕРАРХИЈА Епископската служба претставува највисока хиерасиска служба во Христовата Црква. … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment

МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Славете го Господа зашто е добар, Зашто е вечна милоста Негова, Славете го Богот на боговите, Зашто е вечна милоста Негова, Славете го Господарот над господарите, Зашто е вечна милоста Негова, Единиот кој прави големи чудеса, Зашто е вечна милоста … Continue reading

Posted in Мвпцсвјк | Leave a comment