ВАШИОТ КОНТАКТ СО МВППЦ

Македонска Вистинска Православна Црква
ПОШТАНСКА АДРЕСА – POST ADDRESS
mgoc_stickers_2013_skrsheno
ДО ПРАВОСЛАВНИТЕ ВЕРНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА И ДИЈАСПОРАТА
Добредојдени се сите оние кои сакаат да ја спасат Црквата Христова и Македонското Вистинско Православие.
Доколку сакате да стапите во контакт со нас,и сакате да бидете член на Македонска Вистинска Православна Црква и Патријаршија, пријавете се на следнава имаил адреса:

E-mail:tvojotglas@mvpcsvjk.org
E-mail:office@mvpcsvjk.org
Мобилен:+4794053739

РЕГИСТРАЦИЈА НА ЦРКВАТА
Во норвешкиот регистер на цркви под број: 998401747
КОНТАК ДО СВЕТИОТ СИНОД НА МВПЦ:
svetiotsinod@mvpcsvjk.org

HOLY SYNOD 2002

Donatori-Донатори-Donatori-Donoros
Вие кој сакате да донирате употребете ја оваа информација
You who want to give your donation to use this information
Voi che volete dare il vostro donazione a utilizzare queste informazioni

Makodanska Vistinska Pravoslavna Crkva
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO9115032839085

 

This entry was posted in Контакт. Bookmark the permalink.

Comments are closed.