МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СООПШТУВА

Мили сестри и браќа
Заради оправдани медецински причини на неговата Светост страницата е подлегната под оневозможени дејстивја во наредните неколку месеци.
Господ нека Благослови
МВПЦ администрација
07.06.2017 Ветлеем
Bogorodica 1

This entry was posted in Соопштенија. Bookmark the permalink.

Comments are closed.