ВОЗОТ НА ЖИВОТОТ

images-2015-11-neverovatan_prizor_drvo_u_borbi_za_zivot_aps_842932505
ВОЗОТ НА ЖИВОТОТ
Животот е како возење со воз, со сите станици, патувања и несреќи. Влегуваме во воз, ги запознаваме своите родители и мислиме дека за секогаш ќе патуваат со нас, но тие на некоја станица ќе излезат, а ние мораме да го продолжиме патувањето без нив. Во возот ќе влезат многу патници, нашите браќа и сестри, братучеди и братучетки, пријатели, па дури и љубовта на нашиот живот. Многумина ќе излезат од возот и зад себе ќе остават голема празнина. За некои нема ни да забележиме дека излегле. Тоа патување е исполнето со многу радости, тага, поздрави на средби и на разделби.
Успехот се состои во тоа со сите да воспоставиме добар однос.
Голема загатка е што не знаеме на која станица мора и ние да излеземе.
Затоа мора да живееме, да сакаме, да простуваме и секогаш да го дадеме најдоброто од себе! Зошто кога ќе дојде тој момент, кога ќе мора да се симнеме од тој воз и нашето место ќе остане празно, зад себе треба да останат само убави сеќавања за нас, сеќавања кои за секогаш ќе продолжат да патуваат во возот на животот!
Ви посакувам вашето патување со секој ден да биде што поубаво и во багажот секогаш да имате љубов, здравје, успех и радост.
Благодарност до сите патници во возот на мојот живот! Силните луѓе знаат како својот живот да го оддржуваат во ред. Дури и со солзи во очите можат со насмевка да речат: „Добро сум“. Бидете искрени и тоа испратете го на сите кои изминатите години ви измамувале насмевка на лицето.
Ви го испраќам ова за едноставно да ви кажам: убаво е што постоите.
за МВПЦ

VOZ ŽIVOTA
Život je kao vožnja vozom, sa svim stanicama, obilascima i nesrećama. Ulazimo u voz, upoznajemo svoje roditelje i mislimo da će zauvek s nama putovati, ali oni će na nekoj stanici izaći, a mi moramo da nastavimo putovanje bez njih. U voz će ući mnogi putnici, naša braća i sestre, bratanci i sestrične, prijatelji, pa čak i ljubav našeg života. Mnogi će izaći iz voza i za sobom ostaviti veliku prazninu. Za neke nećemo ni primetiti da su izašli. To je putovanje puno radosti, tuge, pozdrava na sastanku i na rastanku.
Uspeh se sastoji u tome da sa svima uspostavimo dobar odnos.
Velika zagonetka je: Ne znamo na kojoj stanici moramo i mi da izađemo.
Stoga moramo da živimo, volimo, opraštamo i uvek da dajemo najbolje od sebe! Jer, kada dođe taj trenutak, kada moramo da siđemo sa voza i naše mesto ostane prazno, iza nas treba da ostanu samo lepa sećanja na nas, koja će zauvek nastaviti da putuju u vozu života!!!
Želim vam da vaše putovanje svakim danom bude sve lepše i da u prtljagu uvek imate ljubavi, zdravlja, uspeha i novca.
Hvala svim putnicima u vozu mog života!!! Snažni ljudi znaju kako svoj život da drže u redu. Čak i sa suzama u očima, mogu sa smeškom da kažu: “Dobro sam”. Budite iskreni i pošaljite to na sve koji su vam protekle godine izmamili osmeh na lice.
Šaljem vam ovo kako bih vam jednostavno reko: lepo je što postojite.
za MVPC

This entry was posted in Поуки. Bookmark the permalink.

Comments are closed.