ПСАЛМ ОД 21 ДО 30

Псалм 21
1 За пејачки началник. Давидов псалм. Господи, царот се весели со Твојата сила, колку му е голема радоста дека Ти спасуваш!
2 Ти ја исполни желбата на неговото срце и не ја одби молитвата на неговите усни.
3 Зашто Ти го пресретна со благослови на добрината, врз главата му стави круна од чисто злато.
4 Тој Те молеше за живот, и Ти му даде премногу дни – за вечни векови.
5 Со Твојата помош, неговата слава е голема, го украси со чест и величество.
6 Зашто Ти го направи благословен довека, го развесели со радоста на Своето лице.
7 Навистина, царот се надева на Господа, и заради благоста на Сèвишниот нема да се колеба.
8 Твојата рака ќе ги најде сите Твои непријатели, Твојата десница ќе ги најде оние што Те мразат!
9 Ќе ги направиш како вжарена печка, во времето на Твојата лутина! Господ ќе ги сотре со гнев и огнот ќе ги голтне!
10 Ќе го сотреш нивниот плод од земјата и нивното потомство помеѓу човечките чеда.
11 Зашто, намислија зло против Тебе, подготвија заговор и не можеа да го исполнат.
12 Затоа Ти ќе ги натераш да го свртат грбот, и Својот лак ќе го насочиш кон нивното лице.
13 Стани, Господи, со Својата сила! Ние ќе пееме и ќе ја славиме Твојата сила.
Псалм 22
1 За хоровиот началник, според „Кошута во зора.” Давидов псалм. Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Далеку си од моето спасение, од зборовите на моето офкање.
2 Боже мој, викам дење, но не одговараш; и ноќе но немам мир.
3 Но Ти си Свет, Надеж Израелева!
4 Нашите татковци се надеваа на Тебе, се надеваа и Ти ги избави;
5 кон Тебе викаа и се спасуваа, на Тебе се надеваа и не се засрамија.
6 А јас сум црв, а не човек, срам за луѓето и презрен од народот.
7 Сите што ме гледаат, ми се потсмеваат, ги растегат усните, мавтаат со главата и велат:
8 „Тој се надева на Господа, нека го избави; нека го спаси, ако го милува!”
9 Но, Ти ме извади од утробата, Ти ме смири врз мајчините гради.
10 Тебе сум Ти оставен од моето раѓање, од мајчиното крило Ти си мој Бог.
11 Не се оддалечувај од мене, зашто е близу неволјата, а нема никој да ми помогне.
12 Ме опколија многубројни јунци, васански бикови ме опкружија.
13 Своите усти ги отворија на мене, како лав што го раскинува пленот и рика.
14 Се разлеав како вода, ми се разглобија сите коски; моето срце стана како восок, се растопи во мене.
15 Мојата сила се исуши како црепна, и мојот јазик се залепи до непцето; Ти ме фрли во смртниот прав.
16 Кучињата ме опколија; лукав народ ме опкружи. Ги прободија моите раце и моите нозе.
17 Можам да ги пребројам сите свои коски, а тие ме гледаат и ме презираат.
18 Ги поделија моите облеки меѓу себе, и жрепка фрлаа за мојата облека.
19 Но, Ти, Господи, да не се оддалечиш, о моја сило, побрзај ми на помош!
20 Избави ја мојата душа од меч, единствената моја душа – од силата на кучето.
21 Спаси ме од устата на лавот, и од биволските рогови. Ти ме послуша!
22 Ќе го проповедам Твоето име на моите браќа, ќе Те фалам среде собранието.
23 Вие кои се боите од Бога, фалете Го! Славете Го сите од Јакововиот род! Бојте се од Него сите Израелеви потомци!
24 Зашто не го презре ниту ја заборави тагата на натажениот, и не го скри Своето лице од него, туку го чу, кога Го повика.
25 Затоа ќе Те фалам во големото собрание, ќе ги исполнам своите завети пред оние кои се плашат од Него.
26 Бедните ќе јадат и ќе се наситат, ќе го фалат Господа оние што Го бараат: вашето срце нека живее довека!
27 Ќе си спомнат и ќе се обратат кон Господа сите земни краишта; и пред Него ќе се поклонуваат сите племиња на народите.
28 Зашто Царството е Господово, Тој е владетел над народите.
29 Сите богати на земјата ќе јадат и ќе почитуваат; пред Него ќе се поклонат сите, што слегуваат во правта, а што не можат да ја запазат својата душа во живот.
30 Потомството ќе Му служи Нему. Ќе му се раскажува за Господа на идното поколение.
31 Ќе дојдат и ќе им раскажуваат за Неговата правда, на луѓето кои ќе се родат: „Господ го направи ова!”
Псалм 23
1 Давидов псалм. Господ е Пастир мој; ништо нема да ми недостасува,
2 На зелени пасишта Тој ми дава починка; При тивки води – ме води.
3 Ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата, поради Своето име.
4 Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто Ти си со мене. Твојот жезал и Твојата палка ме утешуваат.
5 Приготвуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели. Ја помаза мојата глава со масло, мојата чаша се прелева.
6 Навистина, благоста и милоста ќе ме следат, низ сите денови на мојот живот. И јас ќе престојувам во Господовиот дом засекогаш.
Псалм 24
1 Давидов псалм. Господова е земјата и сè што е на неа, светот и сите кои живеат во него.
2 Зашто Тој го основа над морињата и го зацврсти над реките.
3 Кој ќе се искачи на Господовата Гора, кој ќе застане на Неговото свето место?
4 Оној, кој има чисти раце и невино срце; кој не и ја предаде својата душа на суетата и кој не се заколнува лажно.
5 Тој прима благослов од Господа, и правда од Бога, својот Спасител.
6 Такво е поколението на оние, што Го бараат Него, што го бараат лицето на Јакововиот Бог.
7 Поткренете ги врати своите надвратници, кренете се вечни порти, да влезе Царот на Славата!
8 Кој е тој Цар на Славата? моќниот и силниот Господ, Господ силен во бој!
9 Поткренете ги врати вашите надвратници, кренете се вечни порти, да влезе Царот на Славата!
10 Кој е тој Цар на Славата!? Господ над Воинствата – Тој е Цар на Славата!
Псалм 25
1 Давидов псалм. Кон Тебе, Господи, ја подигам мојата душа.
2 На Тебе се надевам, Боже мој; не оставај да се засрамам, за да не се веселат над мене, моите непријатели.
3 Навистина, нема да се засрамат оние, кои се надеваат на Тебе; ќе се засрамат оние, кои изневеруваат без причина.
4 Покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, научи ме на Твоите патеки!
5 Води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надевам секој ден.
6 Спомни си, Господи, за Твојата верност и за Твојата љубов довека.
7 Не спомнувај си за гревовите на мојата младост, за моите престапи; спомни си за мене, о Господи! според Твојата љубов и заради Твојата благост!
8 Господ е благ и праведен: затоа ќе им покаже пат на грешниците.
9 Тој ги води кротките во правда, ги научува кротките на Својот пат.
10 Сите Господови патишта се милост и вистина, за оние кои ги чуваат Неговиот Завет и Неговите сведоштва.
11 Господи, заради Твоето име, прости ми го гревот, зашто е голем.
12 Кој е човекот, кој се бои од Господа? Него, Тој ќе го поучи кој пат да избере.
13 Неговата душа ќе живее спокојно, а неговото семе ќе ја наследи земјата.
14 Господ е близу до оние, кои се бојат од Него, и ќе им го покаже Својот Завет.
15 Моите очи се насочени секогаш кон Господа, зашто Тој ги извлекува моите нозе од мрежата.
16 Погледај ме и смилувај ми се, зашто сум осамен и натажен.
17 Тагите ма моето срце, се умножени, избави ме од моите јадови!
18 Види ги мојата неволја и мака и прости ми ги сите гревови.
19 Погледај ги моите врагови: колку се многу и со каква жестока омраза ме мразат.
20 Чувај ја мојата душа и спаси ме: не оставај да се засрамам, зашто се надевам на Тебе.
21 Невиноста и чесноста нека ме пазат, зашто се надевам на Тебе!
22 Господи, избави го Израел, од сите негови беди.
Псалм 26
1 Давидов псалм. Суди ме, Господи, зашто одев во својата невиност; и се надевам на Господа и нема да се поколебам.
2 Испитај ме, Господи, и искушај ме, испитај ми ги бубрезите и срцето.
3 Зашто Твојата милост е пред моите очи, и одам во Твојата вистина.
4 Јас не седам со нечесни луѓе и не се навраќам кај подмолните.
5 Го мразам друштвото на злосторниците и не седнувам со безбожниците.
6 Ги мијам своите раце во невиноста и го обиколувам Твојот жртвеник, Господи,
7 да ја разгласам јавно Твојата фалба и да раскажам за сите Твои прекрасни дела.
8 О, Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде е населена Твојата слава.
9 Не ми ја погубувај душата со грешниците, ниту мојот живот со крвопијците;
10 злочинот е во нивните раце, а десницата им е полна со поткупи.
11 А јас одам во својата невиност, избави ме и смилувај ми се!
12 Мојата нога стои на прав пат: ќе го благословувам Господа во собранијата.
Псалм 27
1 Давидов псалм (Пред помазаник). Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам? Господ е штит на мојот живот, пред кого да треперам?
2 Кога ќе се доближат до мене злосторниците, моите противници и непријатели, за да ми ја изедат снагата, тие се сопнуваат и паѓаат.
3 Ако војска се крене против мене, моето срце не се бои; ако избувне и војна против мене, и тогаш сум полн со надеж.
4 За едно Му се молам на Господа, само тоа го барам: Да живеам во Господовиот дом, во текот на сите дни на мојот живот; да уживам во Господовата убавина, и да истражувам во Неговиот Храм.
5 Тој ме засолнува во Својот шатор, во зол ден; ме крие во скрилница на Својот шатор, Тој ме издига на карпа.
6 И сега ја кревам главата над непријателите што ме опкружуваат. Ќе принесувам радосни жртви во Неговиот шатор, ќе пеам и ќе се радувам во Господа.
7 О, Господи, слушај го мојот глас кога викам, биди ми милостив и услиши ме!
8 Моето срце зборува: „Барај го Моето лице!” Да, го барам Твоето лице, Господи.
9 Не го криј Твоето лице од мене! Не отфрлај го во гнев Твојот слуга! Ти, помош моја, не ме отфрлај! И не оставај ме, Боже, Спасителу мој!
10 Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прими.
11 Научи ме, Господи, на Својот пат, поведи ме по рамна патека, заради моите противници.
12 Не ме предавај на бесот на моите непријатели, зашто лажни сведоци станаа против мене, кои дишат со насилство.
13 Верувам дека ќе ги уживам Господовите добрини во земјата на живите.
14 Надевај се на Господа, охрабри се! Нека биде цврсто твоето срце! Да, чекај Го Господа!
Псалм 28
1 Давидов псалм (Пред помазаник). Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам? Господ е штит на мојот живот, пред кого да треперам?
2 Кога ќе се доближат до мене злосторниците, моите противници и непријатели, за да ми ја изедат снагата, тие се сопнуваат и паѓаат.
3 Ако војска се крене против мене, моето срце не се бои; ако избувне и војна против мене, и тогаш сум полн со надеж.
4 За едно Му се молам на Господа, само тоа го барам: Да живеам во Господовиот дом, во текот на сите дни на мојот живот; да уживам во Господовата убавина, и да истражувам во Неговиот Храм.
5 Тој ме засолнува во Својот шатор, во зол ден; ме крие во скрилница на Својот шатор, Тој ме издига на карпа.
6 И сега ја кревам главата над непријателите што ме опкружуваат. Ќе принесувам радосни жртви во Неговиот шатор, ќе пеам и ќе се радувам во Господа.
7 О, Господи, слушај го мојот глас кога викам, биди ми милостив и услиши ме!
8 Моето срце зборува: „Барај го Моето лице!” Да, го барам Твоето лице, Господи.
9 Не го криј Твоето лице од мене! Не отфрлај го во гнев Твојот слуга! Ти, помош моја, не ме отфрлај! И не оставај ме, Боже, Спасителу мој!
10 Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прими.
11 Научи ме, Господи, на Својот пат, поведи ме по рамна патека, заради моите противници.
12 Не ме предавај на бесот на моите непријатели, зашто лажни сведоци станаа против мене, кои дишат со насилство.
13 Верувам дека ќе ги уживам Господовите добрини во земјата на живите.
14 Надевај се на Господа, охрабри се! Нека биде цврсто твоето срце! Да, чекај Го Господа!
Псалм 29
1 Давидов псалм. (При завршување на Празник) Дајте Му на Господа, о Божји синови, дајте Му на Господа слава и сила!
2 Дајте Му ја на Господа славата на Неговото име, поклонете Му се на Господа во светата убавина!
3 Господовиот глас е над водите, Бог на славата грми, Господ е над многу води!
4 Господовиот глас е силен, Господовиот глас е величествен.
5 Господовиот глас ги крши кедрите, Господ ги крши ливанските кедри.
6 И скокаат од Него: Ливан како теле, а Сирион како младо биволче!
7 Господовиот глас цепи пламени секавици,
8 Господовиот глас ја растресува пустината, Господ ја растресува пустината Кадис.
9 Господовиот глас прави кошутите да се осрнат, и ги разголува горите; и во храмот Негов секој вели: „Слава!”
10 Господ царува над водните бранови, Господ седи на престолот како Цар засекогаш!
11 Господ му дава сила на Својот народ, Господ го благословува Својот народ со мир.
Псалм 30
1 Псалм; песна при обнова на Домот Давидов. Ќе Те возвишам Господи, зашто ме издигна и не ги остави моите непријатели да се радуваат над мене.
2 Господи, Боже мој, Те повикав и Ти ме исцели;
3 Господи, ја извади мојата душа од Подземјето и ме оживеа на работ на гробот.
4 Пејте Му на Господа, Негови избраници, и восфалете Го Неговото свето име!
5 Зашто Неговиот гнев трае само еден миг, а Неговата добрина – цел живот. Плачот доаѓа навечер, а радоста наутро.
6 И јас реков во својата среќа: „Никогаш нема да се поколебам!”
7 О Господи, со Својата добрина, Ти ме постави на гората на надежта, но штом ќе го скриеш Твоето лице, целиот се уплашувам.
8 Тогаш, Господи, извикав кон Тебе, и Го помолив Господа:
9 „Каква полза од мојата крв, каква корист ако слезам в гроб? Зар правта ќе те слави и ќе ја проповеда Твојата вистина?”
10 Послушај Господи, и смилувај ми се; Господи, биди ми помошник!
11 Го обрна мојот плач во играње, ја симна од мене вреќата и ме препаша со радост.
12 Затоа мојата душа Ти пее и нема да молкне: Господи, Боже мој, Ќе Те фалам довека!

This entry was posted in Псалми. Bookmark the permalink.

Comments are closed.