ПСАЛМ ОД 11 ДО 20

Псалм 11
1 На пејачкиот началник. Давидов псалм. Се надевам на Господа! Зошто тогаш и велите на мојата душа: „Одлетај во гората, како птица!”
2 Бидејќи, ете, нечесните го оптегнаа лакот, ги запнаа стрелите за тетивите, за да ги застрелаат, во темнина, оние, што се со право срце.
3 Кога се расипани основите, што ќе прави праведникот?
4 Господ е во Својот свет Храм; Господовиот престол е на небесата. Неговите очи гледаат, Неговите трепки ги испитуваат човечките синови.
5 Господ ги испитува: праведниот и неправедниот, од дното на душата го мрази силникот.
6 Ќе излее жар и сулфур врз грешниците, огнен ветер ќе им биде дел од нивната чаша.
7 Зашто Праведниот Бог ја љуби правдата; праведникот ќе го гледа Неговото лице.
Псалм 12
1 За началник на пејачи. На свирка со осум жици. Давидов псалм. Помогни, Господи, зашто ги снема побожните, нема повеќе верност меѓу луѓето.
2 Секој го лаже својот ближен, зборуваат со лажливи усни и со дволично срце.
3 Ќе ги истреби Господ сите лажливи усни, и јазикот што зборува горделиви нешта,
4 тие, кои велат: „Јазикот е наша сила, нашите усни се наши; кој е господар над нас?”
5 Господ говори: „Сега ќе станам, заради страдањата на угнетуваните и заради воздишките на бедните; и ќе го поставам во безопасност за која копнее.”
6 Господовите слова се чисти зборови, како сребро претопено во земјана печка, пречистено седумпати.
7 Господи, Ти ќе ги заштитуваш, ќе чуваш секого од нив, од овој род довека.
8 Нечесните одат наоколу, кога расипаните се издигаат меѓу синовите човечки.
Псалм 13
1 На пејачкиот началник. Давидов псалм. До кога, Господи, ќе ме забораваш сосем? До кога ќе го криеш Своето лице од мене?
2 До кога ќе слагам совети во мојата душа, тага во срцето секој ден? До кога ќе се издига мојот непријател над мене?
3 Погледни, послушај ме, Господи, Боже мој! Просветли ги моите очи за да не заспијам во смрт;
4 За да не рече мојот непријател: „Го надвив!” Да не се радуваат моите противници, кога ќе се поколебам.
5 Јас се надевам на Твојата милост; моето срце ќе се радува во Твоето спасение.
6 Ќе Му пеам на Господа, Кој ме награди.
Псалм 14
1 Безумникот рече во своето срце: „Нема Бог!” Се расипаа; нивните дела се гнасни нема кој да прави добро.
2 Господ гледа од небесата на човечките синови за да види дали има некој разумен: кој да Го бара Бога.
3 Сите свртија заедно, сите се расипаа; нема кој да прави добро, нема ниеден.
4 Зар нема да се вразумат сите, кои беззаконуваат, кои ги голтаат Моите луѓе како да јадат леб? И не Го повикуваат Господа?
5 Таму ќе затреперат од голем страв, зашто Бог е во праведно поколение.
6 Ги засрамивте намерите на бедниот; но Господ е негово прибежиште.
7 О, нека дојде од Сион, спасението на Израел! Кога Господ ќе ги врати заробениците од Својот народ, тогаш ќе се зарадува Јаков и ќе се развесели Израел.
Псалм 15
1 Давидов псалм. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Кој ќе се настани во Твојата Света Гора?
2 Оној кој оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце;
3 кој не клевети со својот јазик, кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед.
4 Кој го презира лукавиот, а ги почитува оние, кои се бојат од Господа; кој се заколнува на своја штета, па не се одречува;
5 кој не го дава своето сребро за добивка и не прима поткуп против невиниот. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш!
Псалм 16
1 Давидова песна. Пази ме, Боже, зашто се надевам на Тебе.
2 Му реков на Господа: „Ти си мој Господ; нема блаженство без Тебе.”
3 Во светите на земјата и во избраните, во нив е сета моја радост!
4 Ќе се умножат жалостите на оние, кои следат туѓи богови; нема да ги принесам нивните крвни приливи, ниту со својата уста ќе ги земам нивните имиња.
5 Господ е дел на моето наследство и мојата чаша. Ти го запазуваш моето достоинство.
6 Мојот дел зафати пријатни места; да, добив прекрасно наследство!
7 Го благословувам Господа, Кој ме вразумува; па и ноќе моето срце ме советува.
8 Господ ми е секогаш пред очите; бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопнам.
9 Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмора во надеж.
10 Зашто нема да ја оставиш мојата душа во Подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење.
11 Ќе ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радоста, десно од Тебе – вечно блаженство.
Псалм 17
1 Давидова молитва. Послушај ја, Господи, правдата, чуј го мојот глас, услиши ја мојата молитва од искрени усни!
2 Од Тебе нека ми дојде пресудата, Твоите очи гледаат што е справедливо.
3 Испитај го моето срце, посети ме ноќе, искушај ме, но нема да најдеш ништо; мојата уста не згреши.
4 Како што грешат луѓето: според зборовите на Твојата уста, се сочував од патиштата на насилниците.
5 Моите стапки ги држаа Твоите патишта, не се лизнаа моите нозе.
6 Кон Тебе викам, Боже, зашто Ти ќе ме послушаш! Наведни го Твоето уво кон мене и чуј ги моите зборови.
7 Прослави ја врз мене Твојата милост, о Спасителу, Ти Кој ги спасуваш, оние што се надеваат на Твојата десница, од оние што се креваат против нив.
8 Пази ме како зеница на окото, засолни ме во сенката на Своите крила,
9 од злотворите што се нафрлаат врз мене. Од непријателите на мојата душа, што ме опкружуваат.
10 Го затворија своето срце и со устата зборуваат гордо.
11 Нивните чекори сега ме опкружуваат; сакаат да ме кутнат на земја.
12 Тие се како лав што сака да раскине и како лавче што дебне потајно.
13 Стани, Господи, пресретни го и кутни го, со Својот меч спаси го мојот живот од нечесниот,
14 а со Својата рака, Господи, од луѓето, од луѓето на овој свет, чиј дел е овој живот; чиј желудник го полниш со Своите богатства, така што и нивните синови ќе бидат сити, а остатокот ќе им остане на нивните внуци.
15 А јас ќе го гледам Твоето лице во правда, и еднаш кога ќе се разбудам, ќе се наситам од Твојот изглед.
Псалм 18
1 На пејачкиот началник. Од Господовиот слуга Давид, кој му ја испеа оваа песна, кога Господ го избави од рацете на сите негови непријатели и од рацете на Саула. Тој рече: Те љубам, Господи, тврдино моја!
2 Господи, карпо моја, крепост моја, спасение мое; Боже мој, карпо моја, во Кого барам прибежиште, штит мој, рог на моето спасение, тврдино моја!
3 Ќе Го повикам Господа, Кој е предостоен за фалба и ќе бидам избавен од непријателите.
4 Брановите на смртта ме опкружија, и порои од лоши луѓе ме исплашија.
5 Јажињата на Подземјето ме изврзаа, смртоносните примки ме стегнаа:
6 Во својата неволја Го повикав Господа, и извикав кон својот Бог. Тој го чу мојот повик, од Својот храм, и моето викање стигна до Неговите уши.
7 Тогаш земјата се стресе и се растрепери, се разнишаа основите на планините, се раздвижија, зашто Тој се разгневи.
8 Од Неговите ноздри се крена дим, а од Неговата уста оган, што голта; јаглења се распалија од Него.
9 Тој ги наведна небесата и слезе, и мрак беше под Неговите нозе.
10 Седна врз херув и летна; леташе врз крилјата на ветерот.
11 Ја направи темнината Свое тајно засолниште, се покри со темните води и со густите облаци.
12 Од светкање пред Него, низ Неговите облаци удрија град и огнени јаглења.
13 Господ загрме од небото, Сèвишниот го даде Својот глас: град и огнени јаглења.
14 Ги прати своите стрели и ги распрсна, и ги расфрли секавиците;
15 тогаш се покажаа морските дна, основите на вселената се открија, од Твојата закана, Господи, од дувањето на здивот на Твојот гнев.
16 Ја испружи Својата рака од небото и ме подзеде, ме извлече од големи води.
17 Ме избави од силниот непријател, од оние што ме мразеа, зашто беа посилни од мене.
18 Станаа против мене во денот на мојата неволја, но Господ ми стана поткрепа.
19 Ме изведе на широко место, ме избави зашто му бев мил.
20 Господ ми даде според мојата праведност; ме награди според чистотата на моите раце;
21 зашто ги запазив Господовите патишта и не се оддалечив од својот Бог.
22 Сите Негови закони се пред мене, не ги отфрлив Неговите заповеди,
23 бев непорочен пред Него и се чував од своето беззаконие.
24 Затоа Господ ми врати според мојата правда, според чистотата на моите раце пред Неговите очи.
25 Со милостивиот, Ти си милостив, на чесниот со чесност му враќаш;
26 со чистиот Ти си чист, а со развратниот Ти си спротивен од него;
27 зашто Ти ги спасуваш нажалените луѓе, а ги понизуваш гордите очи.
28 Ти ја запалуваш мојата светлина, Господи мој Боже, Ти ја осветлуваш мојата темнина:
29 Зашто преку Тебе го разбивам полкот, со мојот Бог прескокнувам преку ѕид.
30 Божјиот пат е совршен; Божјото слово е испитано. Тој е штит на сите, кои се надеваат на Него.
31 Зашто кој е Бог освен Господ? кој е Карпа освен нашиот Бог?
32 Бог, кој ме препашува со сила и го прави совршен мојот пат;
33 ми даде брзи нозе како на елените и ме постави на моите височини,
34 ми ги учи рацете за бој, така што моите мишки оптегнуваат бронзен лак.
35 Ти ми го даваш штитот на Своето спасение, Твојата десница ме поддржува, а Твојата благост ме возвеличува.
36 Ти го шириш мојот чекор, под мене, така што моите нозе не се сопнуваат.
37 Ги гонев своите непријатели и ги стигнав и не се вратив додека не ги истребив.
38 Ги поразувам и не можат да се кренат, паднаа под моите нозе.
39 Зашто Ти ме препаша со сила за бој; ги отстрани пред мене, оние што стануваат против мене.
40 Ти направи моите непријатели да ми го вртат грбот, за да ги истребам оние што ме мразат.
41 Тие викаат, но нема избавител, кон Господа, но Тој не ги слуша.
42 Тогаш ги ситнев како прав пред ветерот, ги газев како кал по улиците.
43 Ти ме избави од народната буна, ме постави главатар на народите; ми служи народ што не го познавав.
44 Штом чуја за мене, тие ме послушаа, ми се покоруваат туѓинци.
45 Туѓинците ослабеа, треперејќи излегуваат од своите тврдини.
46 Жив е Господ! Благословена да е мојата Карпа! Нека се возвиси Бог на моето спасение!
47 Бог, Кој одмаздува за мене, и ми ги покорува народите.
48 Кој ме избавува од моите непријатели! Ме издига над оние што стануваат против мене, ме спасува од насилниците.
49 Затоа ќе Те славам, Господи, среде народите и ќе му пеам на Твоето име:
50 Славно го избавуваш Твојот цар и му искажуваш милост на Твојот помазаник, на Давида и на неговото потомство довека.
Псалм 19
1 За пејачкиот началник. Давидов псалм. Небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на Неговите раце.
2 Денот на ден му го објавува тоа, а ноќта на ноќ и соопштува.
3 Нема говор ни јазик, каде не ќе се чуе нивниот глас.
4 Нивната вест се рашири по целата земја, а нивните зборови до крајот на вселената. Таму, за сонцето Тој оптегнува шатор,
5 кое излегува како младоженец од својата ложница, се радува како јунак кога ја претрчува патеката.
6 Излегува од небесниот крај и обиколува до крајот; и ништо не се крие од неговата топлина.
7 Господовиот Закон е совршен – ја крепи душата; Господовото сведоштво е верно – му дава мудрост на неукиот;
8 Господовите повелби се праведни – го веселат срцето; Господовата заповед е светла – ги просветлува очите;
9 Стравот од Господа е чист – останува довека; Господовите судови се вистински – сите се еднакво праведни;
10 Поскапоцени се од златото, од чистото злато; Послатки се од медот, послатки од капките на медовата пита.
11 Твојот слуга е предупреден од нив, кој ги чува има голема награда.
12 Но, кој ги сознава своите погрешки? Очисти ме од тајните прегрешувања!
13 Запази го Својот слуга од гордоста, да не завладее со мене. Тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем грев.
14 Зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце, нека бидат угодни пред Тебе, Господи, Тврдино моја и Избавителу мој.
Псалм 20
1 За пејачки началник. Давидов псалм. Господ да те послуша во тежок ден, Името на Јакововиот Бог да те штити!
2 Да ти испрати помош од Светилиштето, и да те поткрепува од Сион!
3 Да си спомни за сите твои приноси, и да ја прими твојата паленица!
4 Да ти даде според желбата на твоето срце, и да ги исполни сите твои намери!
5 Ќе се радуваме за твоето спасение, во името на нашиот Бог ќе ги дигнеме знамињата. Господ да ги исполни сите твои молби!
6 Сега знам дека Господ го избавува Својот помазаник, го слуша од Своето свето небо, со спасителна сила на Својата десница.
7 Едни се фалат со бојните коли, други со коњите; но ние во Името на Господа, нашиот Бог!
8 Тие се сопнуваат и паѓаат, а ние станавме и стоиме.
9 Господи, подари му победа на царот, послушај нè во денот кога ќе Те повикаме.

This entry was posted in Псалми. Bookmark the permalink.

Comments are closed.