ПСАЛМ ОД 1 ДО 10

Паслм 1
1 Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните, и не стои на патот на грешниците, и не седи во седиштето на потсмевачите;
2 туку волјата му е во Господовиот Закон и за Неговиот Закон размислува дење и ноќе:
3 Тој е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во свое време; неговите лисја никогаш не венат; сè што прави, во сè успева.
4 Нечесните не се такви, тие се како плева што ветерот ја разнесува.
5 Затоа нечесните нема да се одржат на суд, ниту грешниците во собранието на праведните.
6 Зашто Господ го знае патот на праведните; а патот на нечесните ќе пропадне.
Паслм 2
1 Зошто се бунат народите, зошто племињата замислуваат суети?
2 Земските цареви стануваат и кнезовите се собираат против Господа и против Неговиот Помазаник:
3 „Да ги скинеме нивните окови и да го отфрлиме нивниот јарем.”
4 Оној, што живее на небесата, им се смее, Господ им се потсмевнува.
5 Тогаш ќе им рече во Својот гнев, и со Својата јарост ќе ги збуни:
6 „Јас го поставив Мојот Цар над Сион, на Мојата Света Гора.”
7 „Ја објавувам Господовата одлука: Тој ми рече: *Ти си Мој Син, Јас те родив денес.
8 Побарај од Мене, и ќе ти ги дадам народите во наследство и земските краишта во сопственост.
9 Ќе владееш со нив со железен жезал и ќе ги скршиш како грнчарски сад.”
10 Вразумете се сега, вие цареви; научете се земски судии!
11 Служете Му на Господа со страв, радувајте Му се со трепет.
12 Целувајте Го Синот, за да не се разгневи и да не загинете патем, зашто скоро ќе пламне Неговиот гнев. Блажени се сите кои се засолнуваат при Него!
Паслм 3
1 Господи! Колку многу се моите противници, колку многу се креваат против мене!
2 Мнозина се што зборуваат за мојата душа: „Нема за него спасение при Бога!”
3 Сепак, Господи, Ти си мој штит, моја слава, Ти ми ја воздигна главата.
4 Со глас извикав кон Господа и Тој ме послуша од Својата Света Гора.
5 Јас легнувам, спијам и се разбудувам, зашто Господ ме чува.
6 Не се плашам од десетици илјади луѓе, што се нафрлаат на мене од сите страни.
7 Стани, о Господи спаси ме, о мој Боже! Ти ги удираш по образи сите мои непријатели, им ги кршиш забите на нечесните.
8 Спасението е во Бога: Твојот благослов е над Твојот народ.
Паслм 4
1 Кога викам послушај ме, Боже на мојата правда, Ти што ме избави од тесно: смилувај ми се и послушај ја мојата молитва!
2 Човечки синови, до кога ќе ја обрнувате Мојата Слава во срам? До кога ќе ја љубите суетата и ќе ги барате лагите?
3 Но знајте: Господ го одделил за себе Својот пријател; Господ слуша кога викам кон Него.
4 Треперете и не грешете; размислувајте во срцата, на вашите легла, и молкнете.
5 Принесете жртви на правда и надевајте се на Господа!
6 Мнозина зборуваат: „Кој ќе ни покаже што е добро?” Господи, осветли нè со светлината на Твоето лице!
7 Ми даде радост во моето срце поголема од нивната, кога им се раѓа изобилно жито и вино.
8 Спокојно ќе легнам, и ќе заспијам зашто само Ти, Господи, ми даваш да живеам во безбедност.
Псалм 5
1 На хоров началник, со дувачки свирки. Давидов псалм. О Господи, послушај ги моите зборови, земи ги во обѕир моите размислувања.
2 Чуј го гласот на моето викање, Царе мој и Боже мој, зашто Тебе Ти се молам!
3 Наутро го слушаш мојот глас; о Господи! Наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам.
4 Зашто Ти си Бог, Кому не Му е мило беззаконието; нечесниот нема да живее при Тебе;
5 ниту гордите ќе се одржат пред Твоите очи, Ти ги мразиш сите што прават беззаконие.
6 Ќе ги истребиш оние, кои зборуваат лага; Господ се гнаси од човек крвопиец и измамник.
7 А јас ќе влезам во Твојот дом, по Твојата голема милост; ќе се поклонам пред Твојот свет Храм, полн со почитување кон Тебе.
8 Господи! води ме во Својата правда, заради моите непријатели; израмни го Твојот пат пред мене.
9 Зашто нема искреност во нивните усти, срцето им е полно со нечесност; нивното грло е отворен гроб, а со јазикот ласкаат.
10 Боже, сметај ги за виновни! Нека паднат во тоа што самите го скроиле; истерај ги заради нивните бројни престапи, зашто се побунија против Тебе.
11 И ќе се веселат сите, кои се надеваат на Тебе; секогаш ќе се радуваат, зашто Ти си им покровител; и ќе ликуваат во Тебе оние, кои го љубат Твоето Име.
12 Зашто, Господи, Ти го благословуваш праведникот; го заштитуваш, со Својата милост, како со штит.
Псалм 6
1 На хоров началник, со дувачки свирки. Давидов псалм. О Господи, послушај ги моите зборови, земи ги во обѕир моите размислувања.
2 Чуј го гласот на моето викање, Царе мој и Боже мој, зашто Тебе Ти се молам!
3 Наутро го слушаш мојот глас; о Господи! Наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам.
4 Зашто Ти си Бог, Кому не Му е мило беззаконието; нечесниот нема да живее при Тебе;
5 ниту гордите ќе се одржат пред Твоите очи, Ти ги мразиш сите што прават беззаконие.
6 Ќе ги истребиш оние, кои зборуваат лага; Господ се гнаси од човек крвопиец и измамник.
7 А јас ќе влезам во Твојот дом, по Твојата голема милост; ќе се поклонам пред Твојот свет Храм, полн со почитување кон Тебе.
8 Господи! води ме во Својата правда, заради моите непријатели; израмни го Твојот пат пред мене.
9 Зашто нема искреност во нивните усти, срцето им е полно со нечесност; нивното грло е отворен гроб, а со јазикот ласкаат.
10 Боже, сметај ги за виновни! Нека паднат во тоа што самите го скроиле; истерај ги заради нивните бројни престапи, зашто се побунија против Тебе.
11 И ќе се веселат сите, кои се надеваат на Тебе; секогаш ќе се радуваат, зашто Ти си им покровител; и ќе ликуваат во Тебе оние, кои го љубат Твоето Име.
12 Зашто, Господи, Ти го благословуваш праведникот; го заштитуваш, со Својата милост, како со штит.
Псалм 7
1 Давидова тажачка, што Му ја испеа на Господа поради зборовите на Венијаминецот Хус. Господи, Боже мој! Се надевам во Тебе спаси ме од сите мои гонители и избави ме;
2 да не ми ја истргаат душата како лав, што раскинува, без да се најде избавител.
3 Господи, Боже мој! Ако јас го направив тоа, ако има неправда во моите раце,
4 ако му вратив со зло на оној, што беше во мир со мене; или го ограбив оној, кој ме гони без причина;
5 тогаш нека непријателот ја подгони мојата душа и нека ја стигне; и нека го згази животот мој на земјата, и ја повали мојата чест во прашина.
6 Стани, Господи, во Својот гнев; крени се против јароста на моите противници, и разбуди се заради мене, Ти, Кој го одреди судот.
7 И нека собраните народи Те опкружат; врати се на високо, над нив.
8 Господ им суди на народите! Суди ми и мене, Господи, според мојата правда, и според мојата чесност во мене.
9 Нека прекрати беззаконието на нечесните, помогни му на праведникот. Ти, праведен Боже, Кој ги испитуваш срцата и внатрешноста.
10 Мојата заштита е во Бога, Кој ги избавува оние, што се прави во срцето.
11 Бог е праведен Судија, и Бог, Кој се гневи секојдневно на безбожниците.
12 Ако не се обрати, Тој ќе го наостри Својот меч, ќе го оптегне и ќе го приготви Својот лак.
13 Тој приготвил против нив смртоносни оружја, ги прави огнени Своите стрели.
14 Ете, злотворот зачна неправда, заноси нечесност и роди измама.
15 Ископа ров и го продлабочи; и падна во јамата, што ја ископа.
16 Неговата нечесност ќе се врати врз неговата глава и неговото насилство ќе падне на неговото теме.
17 А јас ќе Го фалам Господа заради Неговата правда и ќе му пеам на Името на Сèвишниот Господ.
Псалм 8
1 На пејачкиот началник, со гетска свирка. Давидов псалм. Господи, Боже наш! Колку е величествено Твоето Име по целата земја; Ти ја подигна Твојата Слава над небесата.
2 Од устата на малите деца и на доилчињата, Си зацврсти сила заради Твоите непријатели, за да ги натераш да молкнат: врагот и одмаздникот.
3 Кога ги гледам Твоите небеса, делото на Твоите прсти; месечината и ѕвездите што си ги поставил:
4 Што е човекот за да си спомнуваш за него? Или човечкиот син за да го посетуваш?
5 А Ти го направи само малку подолен од ангелите и го овенча со слава и чест.
6 Го постави за господар над делата на Своите раце; сè му потчини под неговите нозе:
7 сите овци и говеда, и полските ѕверови кон тоа;
8 небесните птици и морските риби и сè што поминува по морските патишта.
9 Господи, Боже наш! Колку е величествено Твоето Име по целата земја.
Псалм 9
1 За пејачкиот началник, според напевот: „Умри за синот!” Давидов псалм. Ќе Те славам, Господи, со целото свое срце; ќе ги раскажувам сите Твои чудесни дела!
2 Ќе се радувам и ќе се веселам во Тебе, ќе Му пеам на Твоето Име, Сèвишни!
3 Моите непријатели се вратија назад, паднаа и загинаа пред Твоето лице.
4 Зашто Ти ги заштити моето право и моето дело, Ти седна на престолот и пресуди праведно:
5 ги изобличи народите, ги истреби нечесните, им го избриша името, за вечни векови.
6 Непријателите исчезнаа – запустени засекогаш; Ти им ги разурна градовите – и споменот им го снема.
7 Но Господ царува секогаш, го подготви Својот престол за судење.
8 И ќе му суди на целиот свет со правда, ќе ги осуди народите справедливо.
9 Господ е засолниште на угнетуваните, тврдина на спасението во тешки денови.
10 Во Тебе се надеваат оние, кои го знаат Твоето Име, зашто не ги оставаш оние, кои Те барат Господи!
11 Пејте Му на Господа, Кој живее на Сион, разгласете ги Неговите дела меѓу народите;
12 зашто си спомнува за нив како одмаздникот за крв, и не го заборава викањето на бедните.
13 Смилуј ми се Господи: погледај на моето страдање од моите непријатели; Ти, Кој ме избавуваш од вратите на смртта;
14 за да ги навестувам сите Твои пофалби во вратите на Сионовата ќерка, за да се радувам поради Твојата спасителна помош.
15 Народите паднаа во јамата, што сами ја ископаа; стапицата што ја ставија тајно, ја фати нивната нога.
16 Го познаа Господа – Тој судеше; грешникот се заплетка во сопствените дела.
17 Безбожниците ќе се вратат во подземјето, сите народи што Го забораваат Бога.
18 Зашто бедниот нема да биде заборавен засекогаш; ниту ќе биде изгубена засекогаш надежта на оние во неволја.
19 Стани, Господи, за да не се засили човекот; народите нека бидат осудени пред Тебе!
20 Господи, пушти страв на нив, нека познаат народите дека се луѓе.
Псалм 10
1 Зошто, Господи, стоиш далеку, зошто се криеш во време на неволја?
2 Од гордоста на нечесните се измачуваат бедните; нека се фатат во сплетките што ги замислија.
3 Безбожникот се фали со желбите на својата душа; среброљубецот се одречува од Господа и Го презира.
4 Безбожникот вели во својата гордост: не, нема истраги! Па нема ни Бог! Такво е неговото мислење.
5 Неговите патишта секогаш се опаки; на Твоите судови тој и не мисли; ги презира сите свои противници.
6 Во своето срце вели: „Нема да се расколебам! Нема да бидам несреќен – од род во род.”
7 Устата му е полна со клетви, итрини и измами, под неговиот јазик има злоба и гибел.
8 Седи во заседа, покрај оградите во селата, потајно го убива невиниот, со очите го демне бедниот.
9 Седи во засолниште, како лав во пештера, демне да го ограби сиромашниот и да го вовлече во својата мрежа.
10 Се притајува, прилегнува, и беспомошните паѓаат под неговата сила.
11 Во своето срце вели: „Бог заборави, го крие Своето лице и нема да види никого.”
12 Стани, Господи Боже, крени ја Својата рака! Не заборавај ги бедните!
13 Зошто безбожникот Го презира Бога? Тој вели во своето срце: „Нема да води истрага.”
14 Ти виде, зашто ги гледаш неправдите и маките, и ги мериш во раката. Бедниот Ти се доверува Тебе, Ти си му помошник на сирачето.
15 Сотри му ја мишката на нечестивиот, и на злотворот, казни му го лукавството, за да не биде повеќе.
16 Господ е Цар, секогаш, низ вековите, ќе ги снема народите од Неговата земја.
17 Господи, Ти ги слушаш желбите на кротките; зајакни им ги срцата; отвори го Своето уво:
18 да го заштитиш правото на сирачето и угнетуваниот, така што човекот, кој е од земја, да не застрашува веќе.

This entry was posted in Псалми. Bookmark the permalink.

Comments are closed.